Traumebehandling

Råd til selvhjelp etter kriser. Av Atle Dyregeov, Klinikk for Krisepsykologi.

Behandling av enkeltstående traumer: Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

Forkortelsen EMDR står for «Eye Movement Desensitization and Reprocessing». EMDR er en psykoterapeutisk metode for traumebehandling.

Når man utsettes for skremmende og overveldende opplevelser kan ubehaget sitte i kroppen lenge etter at hendelsen er over og omgivelsene rundt har gått tilbake til å være trygge og stabile. Ved sanseinntrykk som kan minne om det vonde som skjedde kan en oppleve såkalte «flashbacks», dvs. påtrengende minnebilder eller andre invaderende sanseopplevelser.

Sammen med flashbacks opplever en gjerne at kroppen går i alarmberedskap, og fryktreaksjonen utløses. Dette kan gi sterkt ubehag og opplevelse av å miste kontrollen over seg selv, hvilket kan være veldig skremmende.

EMDR er en metode for traumebehandling som man gjennom forskning har dokumentert at kan gi effektiv og langvarig effekt. Gjennom en nøye gjennomarbeidet prosedyre får pasienten hjelp til å bearbeide de vonde minnene både i kropp, følelser og tanker. Det sterke ubehaget en kjenner ved tanken på det vonde minnet dempes, og minnet kan oppleves å bli mer nøytralt.

«Det blir aldri et godt minne, men når jeg ikke lenger kjenner sterkt ubehag i kroppen når jeg tenker tilbake på det, blir det et minne som alle andre, noe som ikke lenger hjemsøker meg. Det føles som jeg har lagt hendelsen bak meg.» (Sitat en av mine tidligere pasienter)

Det jeg som terapeut opplever som det mest fantastiske med EMDR er at metoden hjelper pasientens egen hjerne og underbevissthet å jobbe for å bearbeide det vonde på sin helt egen, kreative måte.

Som terapeut er det en stor ære å være vitne til at pasientene blir i stand til å hente frem sine innebygde ressurser, nye assosiasjoner skapes i hjernen, og pasientene går ofte ut døren roligere, tryggere og med en helt annen energi enn de hadde da de kom inn.

Det hele føles ganske magisk og fantastisk, samtidig som jeg er glad for å kunne si at metoden ikke er alternativ, men støttet gjennom utallige kvalitetsrike forskningsstudier.

Jeg må imidlertid også nevne at EMDR ikke er et tryllemiddel som gir øyeblikkelig lindring. Som oftest må pasienten jobbe seg gjennom mye ubehag og en rekke vanskelige følelser. Det tar på, og mange går hjem og sover i flere timer etter en 90-minutterssesjon med denne behandlingen.

Hvor mange timer en trenger avhenger selvfølgelig av omfanget av det som skal bearbeides. De fleste trenger minst 2-3 dobbeltimer på selve behandlingen (i tillegg til egen oppstartssamtale og avslutningssamtale), andre mange flere.

Dersom du ønsker å lese mer om metoden, finnes en god artikkel her, eller du kan se nettsiden til EMDR Norge, http://emdrnorge.no/om-emdr/

Screenshot_20170901-210502

_________________

Traumebehandling: Komplekse traumer

Her vil jeg etter hvert skrive om behandling av komplekse traumer og strukturell dissosiasjon av personligheten.

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: