Foreldre og barn – litt av hvert

Fin og nyttig guide til barns fungering og behov fra spedbarnstid til ungdomstid

Jeg synes dette var en super guide til foreldre, om barns utvikling, typiske problemstillinger og behov i ulike aldre fra nyfødtperiode til ungdomstid. Hadde selv stor nytte av å lese om 8 åringen: «Kan lett komme i konflikter, særlig med sin mor(!) Sensitive for hva du mener om dem. Trenger at du unngår å krangle, men i stedet utforsker deres synspunkter.» Dette hjalp meg til å få større forståelse for min egen åtteåring, bli mer bevisst på hva han trengte og lettere finne ut hvordan jeg kunne beholde en god relasjon til ham.

20170804_211409


Foreldrehverdag: Bufdir

https://www.bufdir.no/Foreldrehverdag/ er det veldig mange fine tekster og filmer om relasjonen mellom barn foreldre, livet i familien og hvordan man kan skape en god hverdag. Under kategoriene «Følelser»; «Forstå»; «Grenser», «Hverdagsliv» og «Du og barnet ditt» finnes mange gjenkjennelige situasjoner, problemstillinger, og nyttige tips og råd. Foreldrehverdag.no bygger på International Child Development Program (ICDP). Dette er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Anbefales på det varmeste!

Screenshot_20170824-145811


Den beste foreldrestilen..

Hør hør! Dr. John Gottman er en av verdens fremste samlivsforskere. I denne artikkelen kan du lese om hans bok «Hjerteforeldre», som nå er ute på norsk. Sitater fra artikkelen: «De beste er foreldre som ser på barnets negative følelser som en mulighet til å oppnå nærhet. De respekterer barnets følelser og sier ikke hva barnet bør føle.» og «Gottmans forskning viser at barna kommer bedre ut av det med venner, har bedre fysisk helse og skårer høyere akademisk enn barn med foreldre som ikke «øver på følelser» sammen med barnet sitt.»

20170829_221514.png


«Tough love parenting» er (selvfølgelig) helt ut

Anbefaler denne artikkelen: Tough Love Parenting For Boys Could Do More Harm Than Good av Jillianne E. Castillo. Guttebabyer er biologisk mer sårbare for stress enn jenterbabyer. Jeg tror samfunnet kan tjene mye på enda høyere bevissthet rundt små gutters store behov for empati, omsorg og varme. Dette i kontrast til den tradisjonelle (og forhåpentligvis utdøende) «tough love parenting», som jeg mener har hatt en lang rekke skadelige konsekvenser, både for enkeltindivider og samfunn (og, for å være litt pompøs: verden).

…(Kan forresten tilføye at det var denne artikkelen som fikk meg til å innse at jeg trengte en egen hjemmeside for disse linkene. Inntil da hadde jeg strevd med å holde tilbake for ikke å «pepre» facebook med disse referansene…Det er jo virkelig ikke alle som er like interessert i disse temaene som meg. Så da jeg innså at jeg kunne lage en egen side der jeg kunne psykologi-nerde alt jeg ville uten å være til bry for noen så ble jeg littegranne lykkelig ;-D)

Screenshot_20170919-152005


Emosjonsfokusert foreldreveiledning: Kvalitativ studie

Jeg føler meg så utrolig heldig som jobber midt i en gullgruve av innovasjon og fagutvikling! Hilde Bøyum og Signe Hjelen Stige ved Institutt for klinisk psykologi ved UiB har forsket på emosjonsfokusert foreldreveiledning utført av terapeuter ved IPR. Her er den ferske artikkelen deres, utgitt av Scandinavian Psychologist: «Jeg forstår henne bedre nå» – En kvalitativ studie av foreldres opplevelse av relasjonen til egne barn etter emosjonsfokusert foreldreveiledning. Siterer utdrag av artikkelens konklusjon: «Foreldrene i denne intervjuundersøkelsen opplevde at Emosjonsfokusert foreldreveiledning (EFFV) ga dem en ny forståelsesramme, som sammen med konkrete redskaper skapte nye handlingsrom og handlingsalternativer. De fleste foreldrene opplevde å ha en større trygghet i foreldrerollen og at endring av fokus, fra atferd til følelser, bidro til en bedring av relasjonen til egne barn gjennom mer nærhet og sterkere fellesskap, færre konflikter og bedre kommunikasjon. Disse endringene vedvarte 2–4 måneder etter avsluttet veiledning.»

Screenshot_20170812-005429

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: