Foreldre og barn – anbefalt litteratur

Her er noen bøker jeg synes er veldig gode mht. formidling av barns livsverden og behov, og hvordan vi som omsorgspersoner kan støtte opp om barnas psykologiske utvikling.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Guro Øiestad er en norsk psykolog og forfatter jeg opplever som varm, dyktig og med en veldig god formidlingsevne. Boken «Selvfølelsen hos barn og ungdom» kan anbefales på det varmeste.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Den danske familieterapeuten Jesper Juul skal visstnok være noe kontroversiell, noe jeg aldri helt har forstått. Jeg elsker bøkene hans, og mener han formilder fornuftige, verdiskapende, respektfulle og gode holdninger og råd til foreldre om hvordan tenke og handle i relasjon til barna. Holdninger som stemmer overens med nyere psykologisk forskning om barns emosjonelle og relasjonelle behov.

Jesper Juul: Ditt kompetente barn.

Jesper Juul: Her er jeg, hvem er du? – om nærvær, respekt og grenser mellom voksne og barn.

Jesper Juul: Livet i familien.


Carolyn Webster-Stratton: De utrolige årene.

De utrolige årene er et foreldreveiledningsprogram som brukes mye i offentlige instanser i Norge i dag. Det tilbys særlig til foreldre og strever i relasjon til barna sine. Selv vegrer jeg meg for å bruke ordet «atferdsvansker» om barn, fordi jeg ikke liker at barn skal få merkelapper når løsningen (i alle fall i dette tilfellet) slik jeg ser det ligger i relasjonen mellom barn og voksne, og det er uansett de voksne som har det grunnleggende ansvaret for stemningen i heimen. Når det er sagt er programmet «De utrolige årene» utformet som veiledning til foreldre som har barn med såkalte atferdsvansker. Dette var et program jeg satte meg godt inn i og jobbet mye med (drev foreldregrupper) da jeg jobbet i BUP. På bakgrunn av dette vil jeg absolutt anbefale de første kapitlene i denne boken, som blant annet handler om kvalitetstid («alenetid») mellom voksne og barn, hvordan gi gode beskjeder og viktigheten av gode rutiner. Kapitlene om bl.a. belønning, ignorering og konsekvenser mener jeg er utdaterte idet de først og fremst tar sikte på å endre barnas atferd, fremfor å forstå og ta utgangspunkt i deres indre verden.

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: