Barnevern


Lytt til barnevernsbarnas stemmer!

Under overskriften «Barnevernet ble skapt for sånne som meg» skriver 17 år gamle Ayla en klok og viktig tekst i Dagbladet Meninger i dag. I teksten skriver hun blant annet: «Jeg har vokst opp med vold, overgrep, rus og kriminalitet». Og lenger nede i teksten: «Å ha vokst opp med hva jeg har vokst opp med er faen så sykt, men jeg er ikke syk. At jeg føler på vonde følelser og må uttrykke dem er helt naturlige reaksjoner på noe som absolutt ikke er greit. Da jeg skar i huden min eller manipulerte voksne, så handlet det ikke om at det var meg det var noe galt med, men omgivelsene mine.» All min erfaring som psykolog støtter opp om dette perspektivet. Så jeg mener: Det er på tide ikke bare å se sammenhenger, men å ta skrittet videre og forstå at det som i dag i mange miljøer blir karakterisert som symptomer på psykisk lidelse først og fremst handler om normale reaksjoner på overbelastning, stress og traumatiserende livshendelser!

Screenshot_20170823-153134


Hvordan kan man hjelpe fosterbarnet?

Barn som har opplevd omsorgssvikt og tilknytningsbrudd tidlig i livet kan streve mye med blant annet følelsesregulering og regulering av nærhet og avstand til andre mennesker. Les her nok en klok tekst fra psykologspesialist Bente Austbø om hvordan fosterforeldre og andre omsorgsgivere kan hjelpe barna til å organisere og regulere følelsene sine og å forstå seg selv bedre. Slik kan barnet «få en opplevelse av å være verdifull og at du er til å regne med» (sitat teksten).

Screenshot_20170906-080503

Ps. Hvis du vil lese alle Bentes fine tekster i VG Familieklubben kan du følge denne linken.


Removed

Sterk film om konsekvenser av omsorgssvikt og vold, og om den smertefulle ensomheten som kommer av at, selv om barnet blir overført til et trygt miljø med mennesker som vil dem vel, ikke så lett kan formidle de sterke inntrykkene som sitter igjen i alle sanser.

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: