Velkommen!

“LOVE” Burning Man Sculpture (innerChild) image provided by http://digitalsynopsis.com

Mitt navn er Kristin Hannevik Fyhn. Jeg er psykologspesialist og jobber i privat praksis i Bergen sentrum.

Arbeidshverdagen min består først og fremst av individualterapi med voksne, samt parterapi og foreldreveiledning. I tillegg jobber jeg som veileder på profesjonsstudiet i psykologi på universitetet, og tar sakkyndighetsoppdrag for barneverntjenesten og tingretten.

Min terapitilnærming er hovedsakelig emosjonsfokusert, som er en humanistisk og opplevelsesbasert terapitilnærming. Denne metoden tar sikte på endring gjennom aktivering av vanskelige følelser, aktiv bearbeiding av smertefulle erfaringer, og ikke minst fasilitering av trygghet, selvomsorg og evne til god grensesetting.

Jeg er så heldig å jobbe i et fagmiljø bestående av en lang rekke engasjerte, varme, kunnskapsrike, kreative og driftige kolleger. I tillegg til å være dyktige kliniske psykologer er mange av dem også veldig gode formidlere av faget. De holder kurs og foredrag, og de produserer blant annet kronikker, filmsnutter, bøker og podcaster med spennende og allmennyttig innhold.

På denne hjemmesiden samler jeg lenker til nettressurser med tema som opptar meg som psykolog, og som jeg mener formidler kunnskap om psykisk helse og psykoterapi på en god måte. En del av det er det gode kolleger som står bak, en del annet representerer sider ved faget som har tiltalt meg i flere år, mens noe er mer eller mindre tilfeldige ting jeg har kommet over på nett og liker.

Sidene er inndelt etter tema og undertema, og på siden «Nye poster» finner du de sist publiserte postene.

Takk for at du stikker innom, håper du finner noe som interesserer deg!

Med vennlig hilsen,

Kristin Hannevik Fyhn

Blogg på WordPress.com.

opp ↑